top of page
Despre noi

Ce credem noi

Biserica Baptistă Emmaus din Coventry a fost înființată în anul 2016 din dorința de a avea o biserică locală cu program în limba română. Este formată din membri proveniți din diferite culte creștine din România și Moldova care locuiesc în Coventry și în localitățile apropiate.

Noi credem că Biblia este Cuvântul revelat al lui Dumnezeu și sursa supremă pentru cunoașterea lui Dumnezeu Tatăl prin mijlocirea lui Dumnezeu Fiul și prin iluminarea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Învățăturile biblice fundamentale ale credinței noastre se întemeiază doar pe autoritatea supremă a Sfintelor Scripturi. Noi împărtășim principiile Reformei Protestante: Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus, Soli Deo Gloria.

Noi credem în Tătăl.

În conformitate cu revelația Scripturilor, noi mărturisim credința într-un singur Dumnezeu care există veșnic în unitatea și comuniunea Sfintei Treimi – Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Persoanele Sfintei Treimi sunt co-eterne și co-egale, dar au identități și roluri diferite în comuniunea dumnezeirii, în creație, în guvernarea universului, în istorie și în mântuirea omului păcătos.

Dumnezeu Tatăl este Creatorul și Susținătorul tuturor celor văzute și nevăzute. Din dragoste, El a creat și guvernează universul – lumile văzute și nevăzute – și din veșnicie a alcătuit planul de mântuire al omului după căderea în păcat.

Noi credem în Fiul, în Isus Cristos.

Biserica Emmaus crede și mărturisește că Isus Cristos este singurul Fiul al lui Dumnezeu, de o ființă cu Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Duhul Sfânt. Isus Cristos duce la îndeplinire planul lui Dumnezeu pentru mântuirea omului păcătos. Prin întruparea Sa din Fecioara Maria, Isus Cristos este Dumnezeu adevărat și Om adevărat care a venit în lumea noastră pentru ca prin moartea Lui ispășitoare pe cruce, prin învierea Sa din morți a treia zi în trup glorificat, prin înălțarea Sa în slavă la dreapta Tatălui, El a desăvârșit lucrarea de mântuire a omului păcătos.

Noi credem în Duhul Sfânt.

Noi credem și mărturisim că Duhul Sfânt este cea de a Treia Persoană a Sfintei Treimi, de o ființă cu Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Duhul Sfânt aplică în viața omului păcătos planul de mântuire alcătuit de Tatăl și realizat de Fiul. Duhul Sfânt iluminează și convinge omul de păcat și neprihănire; Duhul Sfânt înfăptuiește nașterea din nou (regenerarea) prin Cuvântul Scripturii și transformarea (sfințirea) continuă, după chipul Fiului lui Dumnezeu, a omului ce se încrede în Cristos.

Noi suntem biserica Domnului.

Biserica Emmaus crede și mărturisește că toți cei mântuiți, din toate generațiile, din orice popor și din orice etnie, alcătuiesc trupul cosmic al lui Cristos, în cer și pe pământ, Biserica Universală, care se manifestă local prin comunități de credință, speranță și iubire creștină. Biserica locală reprezintă comunitatea credincioșilor născuți din nou, prin care Cristos se manifestă în fiecare generație și în fiecare loc și prin care Dumnezeu extinde harul Său în lume. Noi credem că biserica se zidește prin Cuvântul Scripturii numai într-un climat de dragoste și autenticitate și crește spiritual numai în dependență de Cristos prin Duhul Sfânt și prin cultivarea relațiilor interpersonale și a implicării credincioșilor în slujire, potrivit cu darurile Duhului Sfânt pe care le-au primit fiecare dintre ei.

Noi practicăm botezul prin afundarea în apă la maturitate.

În crezul și practica bisericii creștine baptiste Emmaus, botezul se administrează în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, prin afundare în apă, și este precedat de convertirea celui ce se botează. Pentru noi, botezul reprezintă mărturia personală a unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin credința în moartea și învierea Domnului Isus Cristos.

Copiii nou-născuți sunt dedicați lui Dumnezeu prin rugăciunea de binecuvântare. În familiile și în bisericile creștine, părinții își cresc copiii în disciplina și învățătura Domnului, prin cuvântul Scripturii și rugăciune.

Orice om poate veni direct la Dumnezeu.

În practica religioasă, noi promovăm simplitatea tradiției Bisericii din veacul apostolic (F.A. 2:41–47). Credem în preoția universală a tuturor credincioșilor în sensul că prin Isus Cristos fiecare om are acces direct la Dumnezeu. Domnul Isus Cristos este singurul Mântuitor și singurul Mijlocitor între Dumnezeu și oameni. De asemenea, noi credem în chemarea divină și consacrarea unor slujitori duhovnicești (pastori, prezbiteri, diaconi) pentru cârmuirea eclezială, pentru administrarea lucrărilor spirituale și ale actelor de cult.

Siguranța mântuirii.

Noi avem ca învățătură specifică siguranța mântuirii. Aceasta înseamnă că cel născut din nou are viață veșnică din momentul întoarcerii la Dumnezeu. Cei ce sunt cu adevărat născuți din nou, prin puterea lui Dumnezeu, vor persevera în har până la sfârșitul vieții lor. Din pricina cercetării și lucrării Duhului lui Dumnezeu, cel mântuit nu poate stărui în păcat și neascultare. Numai cei ce perseverează până la sfârșit au fost cu adevărat născuți din nou. „Cine are pe Fiul are viața, cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viața.” (1 Ioan 5:12).

Mântuirea este darul lui Dumnezeu.

Credem că mântuirea este darul lui Dumnezeu, oferit prin har tuturor acelora care se pocăiesc profund de păcatele lor și cred din toată inima în Domnul Isus. Apoi creștinul face fapte bune potrivit cu noua viața pe care a primit-o de la Domnul, nu face fapte ca să fie mântuit, ci pentru că a fost mântuit prin Isus Cristos. „Fiindcă suntem socotiți îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Cristos.” (Rom. 5:1)

Ne închinăm lui Dumnezeu în duh și adevăr.

Practicăm închinarea față de Dumnezeu în duh și adevăr. Închinarea publică se realizează prin participarea tuturor credincioșilor, de regulă, prin cântare, rugăciune, citirea și propovăduirea Sfintelor Scripturi. Ea se concentrează pe Domnul Isus care este scopul închinării noastre.

Zidirea duhovnicească se face și în grupuri mici, în case particulare sau în lăcașul de închinare, prin studiul Bibliei și rugăciune.

Biserica Emmaus practică Cina Domnului pentru a-și aduce aminte permanent de jertfa unică a Domnului Isus, adusă o dată pentru totdeauna prin moartea pe cruce. (1Corinteni 11:26). Cina Domnului exprimă atât unirea credinciosului cu Isus Cristos, cât și unitatea bisericii, ca trup al lui Cristos, prin Duhul Sfânt.

bottom of page